МУЛЬТИЛІНГВІЗМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: КУЛЬТУРА, ОСВІТА, ПОЛІТИКА

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої проблемам мультилінгвізму в контексті сучасного суспільного розвитку.

Особлива увага приділятиметься багатомовності як предмету та інструменту мовної політики і – ширше – політики державної, сучасній мовній дидактиці вищої школи в умовах інтернаціоналізації освіти, зокрема – освіти нерідною мовою; питанням теорії і практики перекладу фахових текстів; трансформаціям культурних кодів, зумовлених процесами глобалізації.