РОЛЬ СТЕРЕОТИПІВ У ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Автор(и)

  • Тетяна Шевчук КПІ імені Ігоря Сікорського, Україна

Анотація

Разом з активізацією процесів усесвітньої глобалізації, взаємодією та діалогом різних культур мова стає засобом міжкультурної комунікації та засобом пізнання іншомовної культури, тому у викладанні української та російської мов як іноземних актуальним став соціокультурний аспект. Для іноземних студентів, які навчаються в Україні й перебувають в умовах постійного діалогу культур, українська та російська мови є не лише засобом набуття професійної кваліфікації, а й соціалізації, інтеграції в нову культуру.

Біографія автора

Тетяна Шевчук, КПІ імені Ігоря Сікорського

Старший викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Посилання

Коломинова О.О. О формировании социокультурной компетенции у младших школьников / О.О. Коломинова // Іноземні мови. – 1997. – № 3. – С. 39-41.

Липшиць Л.В. Формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів у процесі вивчення англійської мови / Л.В. Липшиць // Педагогічний альманах. – 2012. – випуск 15. – С. 178 – 182.

Максимець М. Формування соціокультурної компетенції у процесі вивчення іноземної мови / М. Максимець // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2006. – Випуск 21. – С. 211-218.

Сафонова В.В. Культуроведение в системе современного языкового образования / В.В. Сафонова // Иностранные языки в школе. – 2011. – № 3. – С. 17-24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-30