Про журнал

Галузь та проблематика

Матеріали науково-практичної конференції, що присвячена проблемам мультилінгвізму в контексті сучасного суспільного розвитку. Особлива увага приділяється багатомовності як предмету та інструменту мовної політики і – ширше – політики державної, сучасній мовній дидактиці вищої школи в умовах інтернаціоналізації освіти, зокрема – освіти нерідною мовою; питанням теорії і практики перекладу фахових текстів; трансформаціям культурних кодів, зумовлених процесами глобалізації.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.