КОМУНІКАТИВНА ЛІНГВІСТИКА У ВИКЛАДАННІ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Галина Павловська

Анотація


Посилення економічних, політичних та культурних зв’язків  між країнами, зміна геополітичної та соціокультурної ситуації в сучасному світі веде до зростання інтересу до вивчення мов як до важливого компоненту змісту професійної підготовки майбутніх фахівців, що, в свою чергу, призводить до змін  умов викладання мови як іноземної. Сьогодні у вивченні іноземних мов тісно переплітаються наукові, навчальні та загальноосвітні цілі.

Повний текст:

PDF

Посилання


А.Анісімова. Навчання іноземним мовам у вищій школі: на шляху до мультилінгвізму- Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2013.

Л. Чорнобай. Комунікативна лінгвістика (мовна комунікація) як основа опанування засобів юридичної комунікації- Інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, 2015.