ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ НОВІТНІХ АНГЛІЙСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВЛЕННІ

Автор(и)

  • Олена Гуляєва КПІ імені Ігоря Сікорського, Україна

Анотація

Останніми десятиліттями розширилися політичні, економічні та культурні зв’язки України з іноземними, зокрема, англомовними країнами. Такі процеси спричинили посилене надходження в українську мову англомовної лексики. Виникла потреба в найменуванні українською мовою нових явищ, що вже існують у англомовній світовій практиці. Складні процеси в сучасній українській лексико-семантичній системі, пов’язані з інтенсивним надходженням запозичень, переважно з англійської мови, закономірно отримують неоднозначні оцінки українських мовознавців.

Біографія автора

Олена Гуляєва, КПІ імені Ігоря Сікорського

викладач, кафедра мовної підготовки іноземців

Посилання

Володарская Э. Ф. Заимствования как отражение русско-английских контактов /Э. Ф. Володарская // Вопросы языкознания. – 2002. – № 4. – С. 96-118.

Карпіловська Є. А. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій / Є. А. Карпіловська // Українська мова. – 2008. – № 1. – С. 24-35.

Мазурик Д. Українська неологічна традиція / Д. Мазурик // Вісник Львівського університету.– Вип. 34. – Ч. 1. – Львів, 2004. – С. 219-225.

Масенко Л. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір / Л. Масенко. – К.: «КМ Академія», 2004.– 268 с.

Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації): [монографія] / О. А. Стишов. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 188 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-30