ПІДБІР І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ПІДГОТОВКА ЙОГО ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ АУДИТОРІЇ

Автор(и)

  • Тетяна Чалкіна КПІ імені Ігоря Сікорського, Україна

Анотація

При мовленнєвій  спрямованості навчання мовний матеріал, у тому числі граматичний, є необхідною частиною знань, які потрібно засвоїти. Для формування мовної і мовленнєвої компетенції опрацьований матеріал повинен подаватися в узагальненому, систематизованому вигляді. Необхідно чітко знати можливості й обмеження відповідних взаємозв’язків у межах мовної системи, бо вільне спілкування можливе лише тоді, коли студент вмітиме оперувати системою в цілому. Усвідомлення граматичних явищ при вивченні мови – обов’язкова умова швидкого оволодіння нею.

Біографія автора

Тетяна Чалкіна, КПІ імені Ігоря Сікорського

Викладач

Посилання

Біляєв О. М. Методика вивчення української мови / О. М. Біляєв. – К. : 1987. – С. 54–63.

Вінницька В.М., Плющ Н.П. Українська мова: Практичний курс граматики для студентів-іноземців. – К., 1997.

Иевлева З.Н. Типовой грамматический материал в учебнике русскогоязыка. – В.кн.: Содержание и структура учебника русского языка как иностранного / Сост. Трушина Л.Б. М, 1981 г.

Соколова С. В. Методика формування граматичної компетенції з української мови як іноземної : навч.-метод. посіб. / С. В. Соколова; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т укр. філол. - К., 2011. - 122 c. - (Укр. мова для іноземців). - Бібліогр.: с. 113-121. - укp.

Струганець Л. Українська мова (за професійним спрямуванням): Програма /Л. Струганець, Е. Палихата, М. Пігур // Дивослово. – 2005. –№ 9. – С. 38–42.

Тохтар Г.І. Проблеми навчання іноземних громадян у ВНЗ України та шляхи їх вирішення / Г.І. Тохтар, А.П. Кулик // Сучасні технології підготовки фахівців в умовах подальшого розвитку вищої освіти України: Матеріали міжнар. наук.-метод. конф. – Харків: ХНАДУ, 2005. – С. 314-316.

Тростинська О.М. Український лінгвокультурологічний аспект у ви- кладанні російської мови іноземним студентам / О.М. Тростинська, І.І. Черненко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Зб. наук. праць. – Харків: Константа, 2007. – Вип. 11. – С. 261-267.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-04-30